belarus_sig.jpg (14193 bytes)
Home Navigation Get Started SIG Search Communities Record Sources Help

Pinsk Conscripts 1905 - 1912

Donated by the Belarus SIG

These records are the listed names of males born between 1891-1918 for Brest and district and include over 600 names for Pinsk and district a possible explanation for this is that Brest very briefly belonged to the Pinsk district 1921 22, until it was declared the capitol of the Polesie district under the New Polish Republic.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
ABRAMOVICHEliBerek-ShayaKobrin19081163
AIZENBERGAizikMorduchPinsk19091749
AIZENBERGBerMeirPinsk1905-19061156
AIZENBERGIsraelYosel-DovidPinsk19091749
AIZENBERGLeiba Pinsk19091749
AIZENSTEINShmulAbram-EskaMotol1908-19091759
AIZINBERGAronNiselKobrin19081163
AIZINBERGMorduchAron-DovidPinsk1905-19061156
AIZINBERGShmul Pinsk1905-19061156
AIZINBERGSimkhaMokhelPinsk1905-19061156
ALPERBerRubinPinsk19091749
ALPERSTEINLeibaChaimPinsk19081161
ALTMANDavid  19111757
ARONOVSKYLeizerIsaacPinsk19081161
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
BARENBAUMLeiba Khorevo19081164
BARENBAUMYoselMovshaPinsk1905-19061156
BASELChaimDovidStolovichi19081161
BEBESMeirMikhelPinsk1905-19061156
BEIGINAronYankelKobrin19081163
BEIGINAzrielYosel-DovidPinsk1905-19061156
BEIGINBerkoItzhak-LeibaVysokoe19101750
BEIGINChaimBerkoPinsk1905-19061156
BEIMANZundelDavid-EliPinsk19081483
BEKERMANRakhmielShmuil-BerPinsk1905-19061156
BERGMANYudelArieBerezok1909-19121760
BERKOVICHMorduchGdaliaPinsk19081161
BERMANMeirYankelBerezok1909-19121760
BERMANPeisachEskaPinsk19081483
BILCHUKYudelYosef-EliBerezok1909-19121760
BINDMANShlomaHirshDavid-Gorodok19071165
BIRNBAUMIsaakBerkoBerezok1909-19121760
BIRYUZOVSKYMoisei Pinsk19081162
BITEMSKYFivelMoshkePinsk19081161
BLAKHARIsrael-EliOsher 1909-19121760
BLEZOVSKYMoisheAronPinsk1905-19061156
BOBROVBentzionMorduchPinsk1905-19061156
BOBROVShmulYankelPinsk1905-19061156
BOMBERGMeirAbramPinsk1905-19061156
BOMKHELYaakov  19111757
BORETZKYShlomoAron-DovidPinsk19081161
BORKHINOsherChaimYanov1908-19091759
BREGANShamelGabrielPinsk19081161
BREGMANMorduchOsherPinsk19081483
BRINBERG-FRINBERGAbram-ItzhakYankel-BerPinsk1905-19061156
BRISKINIsaakLeibaStavok19061159
BRODSKYYaakovEskaPinsk1905-19061156
BROTSulimSrulKotzk1909-19121760
BUBCHAZelickDanPorechie19071165
BUDOMSKYDavidMovshaRubel19101750
BUDRINDavid  19111757
BUKHALTERTevelYoselBerezok1909-19121760
BURMANAvramEskaStolin19071165
BURMANEberYoselPinsk1905-19061156
BURSKYYegudahMorduchPinsk19081161
BURSTEINYaakov-WolfSakhnaStachov19071165
BUTENSKYBerKhemiaPinsk1905-19061156
BUTLEVICHDavid  19111757
BYKDavidAronSititz19101750
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
CHASCHINHirshMotelDavid-Gorodok19071165
CHECHIKLeibaEliRadilovichi19101750
CHEMERINSKYBinjaminShlomaPinsk19081162
CHERNOMORETZLeibaMikhelPinsk19091749
CHERTAKShmerelYankelPinsk1905-19061156
CHERTOKTeviaMorduchStachov19071165
CHESLERMorduchRafal-ChaimPinsk19091749
CHIZIserKadikMotol1908-19091759
CHIZKivaAbram-YankelMotol1908-19091759
CHIZMovshaAronKletnoe19081160
CHIZMovshaAronKobrin19081163
CHIZYudelEska-LeibaPinsk19081162
CHLADNShimonNoamChaina19061159
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
DALINKOBenjaminMenakhemPinsk1905-19061156
DALINKOSenderGabrielPinsk19071165
DALINKOZalmanMovshaPinsk1905-19061156
DAVIDOVMoshe-AronDavidPinsk19081483
DAVIDOVICHShimelYosel 1909-19121760
DAVIDOVSKYBoruch-MendelLeibaPinsk19081161
DITKOVSKYYudelHirshKhorevo19081164
DOBKOVSKYIsraelZelickPinsk19081161
DOLINSKYSolomon-MenasheBinjaminPinsk1905-19061156
DOLZHEVICHBoruch-MorduchWolfPinsk1905-19061156
DOVBKOVSKYBerkoIsraelPinsk19081161
DUBASKYHirsh-YaakovMikhelPinsk1905-19061156
DUBINYaakovYoselPinsk19081483
DUBLINMotelEskaDavid-Gorodok19101750
DUCHANOVICHShlomaYudelPinsk19081161
DVORETZKYIsaacChaim-MoishePinsk19081161
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
EDELMANBerkoYankelVizhka1909-19121760
EIKHERHirshon-MikhelMeir-YudelPinsk19081161
EINSHTERFivelEskaPinsk1905-19061156
ELPINERYoselGeidelDavid-Gorodok19101750
EMERTMotelSimkha 19081161
ENTELShlomaAlterOlgomel19101750
EPELMANZelickShmuilPinsk19081483
EPSTEINLeib-ShimonSrol-EliPinsk19081483
EPSTEINMorduchMikhelPinsk19081161
EPSTEINMotlEvseyPinsk19081161
EPSTEINSolomonMoiseiPinsk19081161
ERDMANZakharia Pinsk19071165
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
FAIGENBAUMShmul-YudelFivelMotol1908-19091759
FAILEKYosefYosefBranitza1909-19121760
FAINBIRFishelMorduchSherenov1909-19121760
FALISMANMikhoelMenakhemPinsk1905-19061156
FARBMANMoshke  19111757
FEFERKERNPinkhosChaim-ItzekKotzk1909-19121760
FEGELMANItzhakChaimPinsk1905-19061156
FELDMANAvramLeizerPinsk1905-19061156
FELDMANBer-LeibaShmiloPinsk1905-19061156
FELDMANBoruchEskaPinsk19081483
FELDMANItzhakShlomaOsava19071165
FELDMANKuelEskaPinsk19081483
FELDMANLeibaYoselGlinka19071165
FELDMANMoisheShmerelPinsk19081483
FELDMANOsherChaimPinsk1905-19061156
FELDMANShmulEskaPinsk1905-19061156
FELDMANSholomYoselGlinka19101750
FELDMANZelickBerkoPinsk19071165
FELLERSakhnaKalev-LeibPinsk19081162
FENDLERItzhak  19111757
FERDMANMorduch-BerNevakhPinsk1905-19061156
FINKELEliYamelKhorevo19081164
FIVELEVICHEliEskaPinsk19081161
FOGMANIsraelEli 1909-19121760
FREIBICHYankel-LeizerMovshaPinsk1905-19061156
FRIBUCHBerYankelPinsk1905-19061156
FRIDMANAbramYankelPinsk1905-19061156
FRIDMANMeirSolomonYanov1908-19091759
FRIDMANMendelYosel 1909-19121760
FRIDMANMosheMikhelBerezok1909-19121760
FRIDMANOsherLeibaDavid-Gorodok19071165
FRIDMANShlemaMovsha-LeibaGrodno19101750
FRIDMANShmulMotelShmelovo1909-19121760
FRIDMANShmulMotelDomachevo1909-19121760
FRIDSONDavidMovshaPinsk1905-19061156
FROGMANShimonChaimPinsk1905-19061156
FURKINERSheil ChaimLeibaVigzovka19061159
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
GAKMANAbramEliPlotnitza19071165
GANBINMoishe-ChaimGenelPinsk19081483
GARBUKHIsraelBenjaminPinsk1905-19061156
GARBUKHIsroel-HirshShmulPinsk1905-19061156
GEERFima-ZelickYankel 1909-19121760
GEERZelickMeir 1909-19121760
GEKELMANYosefChaimPinsk19081483
GELFANDBaumandSamuelPinsk19071165
GELMANFroimEvseyDavid-Gorodok19101750
GELMANPinkhusYakh-DavidByala19071165
GELMANYaakovAbramPinsk19081483
GENAKHOVBerAronPinsk1905-19061156
GERBERWolfSrolStavok19061159
GERCHUKMekhel-WolfLitmanOlgomel19101750
GETELBAUMHirshMovshaPinsk19071165
GETMANMoisheDavidPlotnitza19071165
GEVANSKYVelvelDavid 1908-19091759
GEZUNTERMANChaimSrolOzdamichi19101750
GEZUNTERMANMorduchLeikaOlgomel19071165
GEZUNTERMANNaftaliLokimOlgomel19101750
GINZBURGPinkhusAvram-BerPinsk1905-19061156
GINZBURGRakhmielLeizorPinsk1905-19061156
GITELMANChaimHilelPinsk1905-19061156
GITELMANEskaShlomoOzhdamichi19071165
GLEBMANShayaEska-NatalPinsk1905-19061156
GLEIBERSONAronShlomaPlotnitza19071165
GLEIBERSONLeizerFivel 1908-19091759
GLEZERYaakovDovid 1909-19121760
GLOUBERMANHilelEzraPinsk19081483
GOKHMANNotaAronBiluzha19101750
GOLDBERGAlexanderYankelPinsk19081483
GOLDBERGBentzionYankelMotol1908-19091759
GOLDBERGBerko  19111757
GOLDBERGChaim  19111757
GOLDBERGDavidLeizerPinsk19081483
GOLDBERGHirshSrulBerezok1909-19121760
GOLDBERGMotelEskaBrest19081163
GOLDBERGShmerelShmerelPinsk1905-19061156
GOLDBERGYandel Pinsk19081162
GOLDBRAKHAlter  19111757
GOLDFARBShoelChaim-DovidKotzk19101750
GOLDFARBYakhelNoson-LeibaPinsk1905-19061156
GOLDMANAvrum-LeibEvnaMankevichi19071165
GOLDMANEvsey-LeizorEskaPinsk1905-19061156
GOLDMANHirshKadishPinsk19081483
GOLDMANIsaak  19111757
GOLDMANMoishe-OsherEvnaMankevichi19101750
GOLDMANSrulShmilePinsk19081162
GOLDNERShleimaYoselVidzbor19071165
GOLDSONMoisheShlomoPinsk1905-19061156
GOLDSTEINFishelGetzelYanov1908-19091759
GOLOVKOYosefYaakov 1909-19121760
GOLOVSKYShimon-YaakovYadelPinsk1905-19061156
GOLTEFELDMenashe-AlfredShimon 1909-19121760
GOLTZMANYaakovYoselOtverzhitzy19071165
GOLUBChaimBoruchVysokoe19101750
GORODETZKYYosel-MikhelBoruchPinsk19081161
GORODSKYBerkoEnaPinsk1905-19061156
GOROVOYLeiba Pinsk1905-19061156
GORSTEINChaimAronPinsk19081161
GOSKEVICHDavidHirshDavid-Gorodok19101750
GOTLIBAbramSrolPinsk1905-19061156
GOTLIBChaimAbram-ShayaDavid-Gorodok19071165
GOTLIBKuelDavidPinsk19081483
GOTLIBMoisheNaftaliPinsk1905-19061156
GOTLIBMorduchAron-ShmulPlotnitza19071165
GOTLIBMosheOsherPinsk19081483
GOTLIBYoselSrolPlotnitza19101750
GOVERSMorduch Pinsk1905-19061156
GRABARAbramHirshPinsk1905-19061156
GRINBERGMoisheNachmanPinsk1905-19061156
GRINVALDYaakovBerkoBerezok1909-19121760
GRUSHKOZelickEli 1908-19091759
GRUSKOWolfAronPlotnitza19071165
GUKHTZEVICHSrolVelvelPinsk19081161
GURKINIKAbram-ItzhakMeirPinsk19071165
GURKINITZMoisheChaimPinsk19081483
GURKINITZWolfBerkoPinsk19081483
GUTERMANMeirLitmanPlotnitza19101750
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
HERMANMordkeAron-MendelPinsk19081162
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
KAGANItzhak-HirshBeirachPinsk1905-19061156
KAGANSrol-DovidHershon-YudelPinsk19091749
KAGANOVICHMorduchAbram 1909-19121760
KALKAKhananiaYosefRadin1909-19121760
KAMINETZKYMatiesSrolKobrin19081163
KAMINETZKYShlomaSrolKobrin19081163
KAPLANAbramYuzefPinsk19081483
KAPLANEskaMovshaSlutzk19081162
KAPLANLeibaSrolPinsk19081162
KAPLINSKYYosefSavelPinsk19091749
KASPELArielYudel-LeibaKhorevo19081164
KATItzhakShlomaPinsk1905-19061156
KATZAronPinkhusStolin19071165
KATZChaim-LeibaAbram-ZelickPinsk1905-19061156
KATZChaim-ZalmanShmulPinsk1905-19061156
KATZMANNota-SimkhaYankelRuzha19071165
KAVALEVICHMoisheYanZagorodsky1905-19061156
KEMNYRubinYosel-Mendel 1909-19121760
KERBELRakhmielMovshaPinsk19091749
KHALPERBerko  19111757
KHANDLARSIsko-HirshZelickPolna1909-19121760
KHAZANSrol-BoruchMendelPlotnitza19071165
KHAZANYaakovDavidPinsk1905-19061156
KHAZANCHUKAvrumDavidVysokoe19101750
KHEMERLINGIsroelChaimPinsk19081161
KIPRENMikhelYosefOshmitza1908-19091759
KIRTZAbramFivelYanov1908-19091759
KIVAKAShimonLazarMernitza1909-19121760
KLEBANSKYIserLeibaKhorevo19081164
KLEMNYWolfYosel-Mendel 1909-19121760
KLENKIFalek  1909-19121760
KNUBOVICHYaakovYoselPinsk19081483
KOLBSTEINSrolMorduch-EliPinsk19081161
KOLINCHIKHirshDavid-MeirLuninetz19101758
KOLNIKWolfLeizerPinsk19081483
KOLODNYMortkaYoselPinsk19071165
KOPELESBinjaminDovidPinsk1905-19061156
KOPELEVSakhnaBerkoStolin19101750
KOPLINSKYShlomaMorduchPinsk19081161
KORMANBerkoMeirDavid-Gorodok19101750
KOROBINNIKShmulFivelPinsk19081483
KOZICHDavidGabrielChaina19061159
KRANTZLeiba  19111757
KRECHKOMoisei Vigzovka19061159
KROPBaruch  19111757
KROTOVSKYShavelAbramParechie19071157
KRUGLYAkivaShalom-HirshPinsk19071165
KRUPSKYAbramMovshaParechie19071157
KUBETZShimonShimon 1909-19121760
KULNEVSKYEskaChaim 1909-19121760
KUNTZEVITZKYMovshaYaakovPinsk19081161
KUNTZEVITZKYShmulChaimPinsk19081161
KUPERKHENDVigdorMeirStochek19101750
KUPERMANLeibaDavid-FivelPinsk1905-19061156
KUPERSTEINAbramYankelZagorodsky1905-19061156
KUSHMETZDavidMovshaPinsk1905-19061156
KUZHEVITZKYLipaRafalRudinka1909-19121760
KUZNETZChaimAbramStachov19071165
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
LANDMANGdaliaEskaTelekhany19081160
LANSKYChaimPinkhusPinsk1905-19061156
LANSKYShalomYankelPinsk1905-19061156
LASHOVSKYZalmanMovshaDavid-Gorodok19101750
LEBENDIKERAbram-ShayaNosonPinsk1905-19061156
LEGALYankel  19111757
LEIBOVICHGenakhLitmanKhorevo19081164
LEMKOVICHAizik-LeibYankel-ShmerloPinsk19081483
LENKOVICHAbram  19111757
LENSKYAronYankel-HirshPogost1905-19061156
LERMAKIsroelMendelPinsk19081483
LERMANMoshekWolfStotzek1909-19121760
LEVAbram-ShleimaEskaPinsk19081483
LEVAronPeisachMotol1908-19091759
LEVINAbramMovshaOlpen19101750
LEVINBerYudkaPinsk19081483
LEVINEnokhKhananelPinsk19081161
LEVINItzhakLeiba-MenakhemPinsk1905-19061156
LEVINOsherAnselStolin19101750
LEVINYosefAbram-BoruchPinsk1905-19061156
LEVKOVICHAbramDavidKobrin19081163
LEVKOVICHGabrielShimonOzdamichi19071165
LIBERMANAizik  19111757
LIBERMANChaimYankelPinsk1905-19061156
LIBERMANChaim-WolfYosel-AronGlinka19101750
LIBERMANDanielDavid-MorduchPinsk1905-19061156
LIBERMANEvseyShlomaPinsk1905-19061156
LIBERMANShamel-NiselMovshaPinsk1905-19061156
LIBERMANShleimaMorduchRadchik19071165
LIBERMANToviaShmulLukotzka1909-19121760
LIBERMANYankel-SolomonGenokhPinsk1905-19061156
LIBERMANZelickYankelPinsk19081483
LIPCHUKMorduch-LeibaShaya-YudelPinsk1905-19061156
LISNisonSimkhaPinsk19081161
LISOGORSKYEskaYankelPinsk19081161
LITOVITZIsaakBenderSherenov1909-19121760
LITVAKYankelYudelPinsk1905-19061156
LIVSHITZAbramMorduch-ChaimPinsk19081161
LIVSHITZDavidIsraelPinsk19081161
LIVSHITZDavidZelickPinsk19081483
LIVSHITZMovshaMorduchPinsk19081161
LIVSHITZMovshaYoselOlpen19101750
LONDANGdaliaEskaKobrin19081163
LONOVSKYNoachYudelPinsk19081161
LOZHNIKWolfHilelPorechie19071165
LOZOVSKYYosefMenakhemPinsk19081161
LUBINSKYAronAizikPinsk19081483
LUBLINERChaim-RubinSrul-MelekhStotzek1909-19121760
LUNKAronZovel 1909-19121760
LYUBINERHirshAron-NokhimGlinka19101750
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
MALKINFivelMovshaPinsk19081483
MALKINDShayaShmiloPinsk1905-19061156
MANTELMotelEntelDavid-Gorodok19071165
MEIDELEVYoselAbramDavid-Gorodok19071165
MELAMEDLeizor-ZelickGechelStotzek1909-19121760
MELAMEDYaakovBerkoRechitza19071165
MENAKERChaimDavidPinsk19081483
MERELIsroelAbramPinsk1905-19061156
MESCHANINPinkhusMovsha 1908-19091759
MICHMAKHERZigmuntYosefPinsk19071165
MIDVETZKYAbram-EskaDavid-HirshPinsk19081161
MIGDALOVICHKhanonEskaPinsk1905-19061156
MILMANAronSrolGlinka19101750
MILNERSrulSakhnaPinsk1905-19061156
MITELMANMikhelShlomaPinsk19081483
MOLARMovshaYudelPinsk19081161
MONKARTZDavidIserRadin1909-19121760
MULARChaimYoselPinsk1905-19061156
MULERDavidLeibaPinsk19081161
MURAVCHIKAronChaimPinsk19081483
MURAVCHIKHirshMoisheDavid-Gorodok19071165
MURAVCHIKIskoBerkoDavid-Gorodok19101750
MUZYCHKOMonyaShimonVigzovka19061159
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
NAIDICHChaimYoselPinsk1905-19061156
NAIDICHDavidShmerkoPinsk1905-19061156
NAITZLICHYosefMeirVigzovka19061159
NIMTZOVICHDavid-IsekOsher-LeizerPinsk19081483
NIRENBERGYosef-MosheItzekKotzk1909-19121760
NITELLShimonYosefLukavitza1909-19121760
NUDELSHTEKHERPeisach Kotzk19101750
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
OKSENORNShlomaSrul-Leiba 1909-19121760
OSTRINSKYItzhakMorduchPinsk19081483
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
PAIKOVMorduchAbramPinsk19081483
PAINBoruchMovshaDavid-Gorodok19101750
PAINItzhakAbram-MorduchPinsk1905-19061156
PALEVSKYZelickShachelKobrin1909-19121760
PAROBKEVICHMeir-SulimYoselStochek19101750
PEREKALSKYSrul-AizikShmiloKamenetz-Litovsk1909-19121760
PERELMANMoisheIs'ko-HirshGlinka19101750
PERELSTEINMeirMovshaLutinsk19071165
PIGASYaakovDovidPinsk19081162
PIKLIKHZelick  19111757
PIKMANOsherMovshaTelekhany19081160
PIKMANOsher Kobrin19081163
PINSKYEskaBerkoIvatzevichi19081164
PINSKYIserYosel-HirshPinsk1905-19061156
PINSKYShleimaFroimPinsk19081483
PITNEREskaDavidDavid-Gorodok19071165
PLOTNIKMoisheAronPinsk1905-19061156
POGORZELITZKhanania-AizikOsher-Leizer 1909-19121760
POLACKMoishe-AronAbram-YankelPinsk1905-19061156
POLESKYAbramMeirDrozdin19071165
POMERANETZShlomoKhanania 1909-19121760
POMERANETZSrolMeir-EskaYanov1908-19091759
POMERANETZZelickMorduch 1909-19121760
POMERANETZZelickMorduch 1909-19121760
PORTNOIBerkoNachimStachov19071165
PORTNOIChaimMenakhemPinsk19081483
PRUZHINSKYMorduch-YankelBerko 1909-19121760
PURIMKhaskelDavidPinsk19081483
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
RABINOVFroimEskaPinsk19081483
RABINOVICHLeizorMoishePinsk1905-19061156
RABINOVICHLipa-EliEfraimPinsk19081161
RABINOVICHMorduchYankelBerezok1909-19121760
RABINOVICHZelickYoselPinsk19081161
RAGMANShlemaHirshPinsk1905-19061156
RAPOPORTEvsey-LazarYoselPinsk1905-19061156
REZNICKZelickHirshPinsk19081161
REZNIKIsroelWolfPinsk1905-19061156
REZNIKMorduchAron-BerkoStolin19101750
REZNIKZelickYosel 1909-19121760
REZNIKZiskoSulimPritochny19101750
RITUSKYBerkoChaim-YudelPinsk19081161
RODELSEliHirshPinsk1905-19061156
ROGOVICHYoselPinkhus 1909-19121760
RONITZKYMoisheYoselPinsk1905-19061156
RONKINMovshaEvseyDavid-Gorodok19101750
ROSENBERGMoishe-LeibaAronPinsk1905-19061156
ROSENSTEINLeibaShmiloPinsk1905-19061156
ROSINMANIitzhak-HirshShalomPinsk1905-19061156
ROSKINAbramYudel-ChaimPinsk19081161
ROSKINHershonYudel-YankelPinsk19081161
ROZANSKYAizikWolfPinsk19081483
ROZENSrul-YakhimNutaLisoviki1909-19121760
ROZENBERGIsraelZalmanTelekhany19081160
ROZENKRANTZAbram-LeibaMorduchPantzevichi1908-19091759
RUBAKHANaftaliLeizerPinsk19081483
RUBAKHAShmul-YaakovAronPinsk1905-19061156
RUBINBenjamin-AvigdorBoruchPinsk1905-19061156
RUBINChaim-DovidNiselPinsk1905-19061156
RUBINSTEINEli-Leib Serotin19101750
RUDNITZKYShefselAizikSherenov1909-19121760
RUDYShayaShalomPinsk19081161
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
SAMOROVSKYEskaAronBerezok1909-19121760
SAMURINItzhakGerPinsk1905-19061156
SANDAKAizikDavidBerezok1909-19121760
SAPIRSTEINOvseyAbramBerezok1909-19121760
SAPOZHNIKLeibBoruchPinsk19081483
SAVITZKYLeibaShmulBerezok1909-19121760
SAVITZKYRubinHirsh-MeirPinsk19081161
SAVITZKYWolf  19111757
SEGALEVICHIsroelLeibaPinsk19081483
SEGALEVICHMoiseiWolfPinsk1905-19061156
SEIMATSKYDavid-EdwardLeizor-BoruchKotzk1909-19121760
SELINMoshkeSamuelPinsk19081161
SELTZERIsroelAizikPinsk1905-19061156
SELYUBSKYHirshLeibaPinsk19081161
SEMENOVSKYHirshVelvelBerezok1909-19121760
SEROKAMortkoHirshStotzek1909-19121760
SHAPIROChaim-BerEliPinsk1905-19061156
SHAPIRONachmanBerkoGlinka19071165
SHARMOVICHChaimAdolPinsk19081161
SHEINBAUMIsroelAbe-NechamPinsk1905-19061156
SHELBETZKYChaimYankelPinsk19081161
SHEMERINSKYBenjamin-OsherKhakelPinsk19081483
SHIFMANNachmanLeibaPinsk1905-19061156
SHIFMANZakharMoshePinsk1905-19061156
SHIRMANAvramWolfPinsk1905-19061156
SHKLARNIKShmulWolfPinsk1905-19061156
SHKLAVERBimaSrolDavid-Gorodok19071165
SHKLAVEROsherYankelBerezov19071165
SHMIDYudelHirshPorechie19071165
SHMUGATShoelMorduchPinsk19091749
SHMUKLERMeir-NiselGenokhPinsk1905-19061156
SHMUTZEskaBerkoDavid-Gorodok19071165
SHNAIDERShlomaMeirSherenov1909-19121760
SHOVERSimkhaYankelDavid-Gorodok19071165
SHUKHMANHirshMeirVigzovka19061159
SHUKHMANYankelChaimYanov1908-19091759
SHULMANDavidBerkoBotkevichi19101750
SHURMUKFivelYosefDavid-Gorodok19071165
SHUSTEREskaBevesDavid-Gorodok19101750
SHVARTZBaruchMovshaMotol1908-19091759
SHVARTZZakhariaWolfPinsk1905-19061156
SHVARTZBERGYoselOsherMotol1908-19091759
SHVETZMoisheShmuilVotkivechi19071165
SIDLARSDavidHirshka 1909-19121760
SLICHShimonYaakovParechie19071157
SOLNITZADavid-ShlomaYaakovKamenetz-Litovsk19101750
STEIMANHirshAronPinsk19071165
STEINBERGOsherWolfPinsk1905-19061156
STEINERZolickLudvickGrodno19101750
SVIRSKYAbramWolfParechie19071157
SVITICHEliezerMovshaPinsk1905-19061156
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
TANTZMANAboAron-EliYunichi19071165
TELKHANSKYLeizorAizikKhorevo19081164
TOMAS'KOYoselMeirDivin19081162
TREISTERMovshaOsherOlmany19071165
TUKHMAKHERKalmanYoselSherenov1909-19121760
TURKENICHMeir-MoisheEli-EskaStolin19071165
TZIPORINChaimYankelDavid-Gorodok19071165
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
VADMANEska-LeibMenakhemPinsk1905-19061156
VAINERBerkoAbelPinsk19081483
VAINEREliAbramPinsk19081483
VAINSTEINMovshaVigdorKobrin1909-19121760
VAINSTEINWolfShlomaBerezok1909-19121760
VALANSKYYosefHirshonPinsk19081161
VALDMANFivelMikhelVigzovka19061159
VAPVARSKYGdalia  19111757
VARMANFivelYudelPinsk1905-19061156
VEINSTEINMorduchLeibaPinsk1905-19061156
VEKLERPinchosYoselPinsk19081483
VEKSERIsroelYoselPinsk1905-19061156
VERKHOLEVSKYMovshaMeirKobrin19081163
VIMARItzhakMeirPinsk19071165
VINIKKalmanMeirPinsk19081483
VINITZKYBerAbramStolin19071165
VINOGRADYosefDavidVokhin19101750
VINOGRADYudel  19111757
VITZBERGMeirYavel 1909-19121760
VOGERAlterDavidDavid-Gorodok19071165
VYSOTZKYHirshOsherPinsk1905-19061156
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
YABLONSKYSenderLeibaYanov1908-19091759
YARMONSKYEliFivelPinsk19081161
YAROSHEVICHMoisheMikhelBluchen1909-19121760
YOFFEBaruchYoselPinsk19081483
LAST NAMEFirst NameFather's NameResidence PlaceBirth YearFile number
ZALTZMANDavidYanesPinsk1905-19061156
ZALUTZKYIsaak  19111757
ZARETZKYMelakhBaruchBluchen1909-19121760
ZAYATZMorduch  19111757
ZBOROVSKYLeibaIskoYanov1908-19091759
ZHUKDavidSrulMulech1909-19121760
ZHUKYaakov  19111757
ZILBERFARBMoisheShmulGrodno19101750
ZILBERFARBZavelHirshkoPinsk19071165
ZILBERMANBerShmiloPinsk19081483
ZILBERMANShamul-Ber Pinsk1905-19061156
ZILBERMANZukhmanSrolRuzha19101750
ZIMUKShayaYoselPinsk1905-19061156
ZLATNIKLeiba-ShimonMoshe-EskaPinsk1905-19061156
ZVAIDINAbramMoshkePinsk19081161

2005 Belarus SIG