belarus_sig.jpg (14193 bytes)

Belarus SIG  All Belarus Database  Belarus Static Index  Grodno  Minsk  Mogilev  Vilna  Vitebsk  Belarus Resources  Online newsletter  Shtetls of Belarus  Archival records  Given names database  How to use this website  Current Projects  Membership  How to help  JewishGen-erosity  Contact us

Usvyaty marriages

translated by David R. Brill

(similar records: Marriage records from the "Detailed Inventory of 13 Microfilms of Belarus Records at the Family History Center")

Locality Uyezd Year LDS film # Frames Number of records Archive / Fond / List (opis') / Item (edinitsa khraneniya)

In
ABD

Usvyaty   1883-1889 2065927   38 Pskov / 39 / 18 / 125 -
 
Column Description
Film # The LDS film number
Frame # The frame number from the CD created by the LDS for the Belarus SIG
Record  M - for marriage, numbers are actual number of registration
Dates  Are Christian and Hebrew - as they written in the records
Groom's place Self-explanatory
Surname  Self-explanatory
Given name Self-explanatory
Father  Extracted from paternal name (otchestvo)
Age  Actual age of groom at wedding day
Bride's place Bride's birth place
Bride's surname and Given name Self-explanatory
Father  Bride's father (otchestvo)
Age  Bride's age at wedding day
Marriage place A place where the registration was signed
Rabbi Who signed the marriage contract
Witness 1  
Witness 2  
Comments Translators notes, a place different from the registration one, any other information found concerning the record.  Titles such as "meschanin" or  merchant represent a social status of head of the family.
Witnesses  Names appeared in actual marriage registration

 

Film No. Frame # Record# DAY Month Year Hebrew calendar Town/ Uyezd (groom) Surname (groom) Given Name (groom) Father (groom) Age/ Yr. Born (groom) Bride's place Surname (bride) Given Name (bride) Father (bride) Age/ Yr. Born (bride) Town (marriage) Uyezd (marriage) Guberniya (marriage) Rabbi Witness 1 Witness 2 Comments Archive/Fond/List/Item
2065927   5 25 3 1885 20 Nisan Velizh CHERNIN Dovid Zalman 30 Usvyaty CHERNIN Gitlya Berko 21 Usvyaty Velizh Vitebsk Khatzkil BELINITZKE Yankil' SHVEITZER Yankil' MILAYEV Groom is Velizh meshchanin. Bride is Usvyaty meshchanina. Pskov / 39 / 18 / 125
2065927   2 15 2 1884 1 Adar Yanovichi EPSTEIN Kerpil Movsho / Moshe 24 Skalov [Shklov?] RAKOVSKIY Rakhlya / Rakhel Vul'f / Ze'ev 20 Usvyaty Velizh Vitebsk Vul'f RAKOVSKE Izrail SHIKHUTZ(?) Izrail SANDLER Groom is Yanovichi meshchanin. Bride is Skalovskago [Shklov?] meshchanka. Pskov / 39 / 18 / 125
2065927   6 8 6 1885 7 Tamuz Yanovichi FREIDEN Zal'man Berke / Zalman Ber Mordukh / Mordekhai 25 Surazh BASHKIN Basya Gersh / Tzvi 23 Usvyaty Velizh Vitebsk Khatzkil BELINITZKE Itzko NIKHOMOVSKO Leiba LEIBIN Groom is Yanovichi meshchanin. Bride is Surazh meshchanka. Pskov / 39 / 18 / 125
2065927   7 15 6 1885 14 Tamuz Lepel' GALBRAIN Noson Movsho / Moshe 24 Yanovichi PRUPOS Fruma Berko / Ber 19 Usvyaty Velizh Vitebsk Movsha GALBRAIN Movsha EPSTEIN Girsha ZARKHI Groom is Lepel' meshchanin. Bride is Yanovichi meshchanka. Pskov / 39 / 18 / 125
2065927   2 20 12 1883 3 Tevet   GAZARKHI Girsha / Tzvi Mikhil 28 Yanovichi GUSINOV Sora Berko / Ber 20 Usvyaty Velizh Vitebsk Khatzkil' BELINITZKE Izrail' DRAPKIN Itzka EPSTEIN Groom is retired soldier. Bride is Yanovichi meshchanka. Pskov / 39 / 18 / 125
2065927   1 17 1 1884 2 Shevat Kalisan [Kolyshki] GEL'FAN Movsha / Moshe Leib 24 Usvyaty BESHKIN Tuba Berko / Ber 22 Usvyaty Velizh Vitebsk Khatzkil' BELINITZKE Vul'f SHVEITZER Abel BERLIN Groom is Kalisanskoi [Kolyshki] meshchanin. Bride is Usvyaty meshchanina. Pskov / 39 / 18 / 125
2065927   3 19 2 1885 16 Adar Surazh GELIN Khaim Leiba Itzko / Yitzkhok 22 Gorodok MOGILEVSKIY Sora Meir 20 Usvyaty Velizh Vitebsk Itzka DVIRTZ Movsha SLAVIN Aron BERSON Groom is Surazh meshchanin. Bride is Gorodok meshchanina. Pskov / 39 / 18 / 125
2065927   4 7 3 1884 21 Adar Nevel' GINZBURG Shyulom / Shalom Elye / Eliahu 23 Usvyaty AZARKHI Rokhlya / Rakhel Movsho / Moshe 26 Usvyaty Velizh Vitebsk Khatzkil BELINITZKE Dovid GOTGIL'F Faivish DVORKIN Groom is Nevel' meshchanin. Bride is Usvyaty meshchanka. Pskov / 39 / 18 / 125
1923469   1 2 9 1886 14 Elul Velizh GIRSHOV Nokhom Iosel / Nakhum Yosef Meir 23 Usvyaty NAKHMONSON Reza Itzko 19 Usvyaty Velizh Vitebsk Iosel MINTZ Zalman DVORKIN Aron BERSON Groom is Velizh meshchanin. Bride is Usvyaty meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
2065927   8 10 12 1884   Velizh GLEZOROV Mendel Iosel / Yosef 18 Velizh GENDELEV Zlata Zalman 25 Usvyaty Velizh Vitebsk Khatzkil BELINITZKE Abram LESHOKHIN Mordukh MASHYEV Groom is Velizh meshchanin. Bride is Velizh meshchanina. Pskov / 39 / 18 / 125
1923469   3 19 2 1887 7 Adar Shklov / Mogilev GLINTERNIN Izroil' / Yisrael Zalman 23 Velizh GIRSHOV Feigi Abram / Avraham 18 Usvyaty Velizh Vitebsk Iosel MINTZ Berka BREL' Iosel' LIVERGANT Groom is Mogilev meshchanin, [belongs to] Shklov community. Bride is Velizh merchant. Pskov / 39 / 22 / 568
1923469   3 22 5 1889 4 Sivan Borisov GOLOMSHTON Gutman Nokhim 29 Mogilev LIBERMAN Slava Khatzkel 40 Usvyaty Velizh Vitebsk Ios. MINTZ Rafail SORKIN Dovid GOTGIL'F Groom is a widower, Borisov meshchanin. Bride is a widow, Mogilev meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
1923469   1 13 2 1887 1 Adar Velizh KARPOVSKI Movsha / Moshe Izroil / Yisrael 22 Velizh NEGLYEV Sara Sheina Girsh 20 Usvyaty Velizh Vitebsk Abram GIRSHOV Aron BERSON Dovid GOTGIL'F Groom is Velizh meshchanin. Bride is Velizh meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
2065927   2 15 1 1885 11 Shevat Nevel' KUBLANOV Zal'man Zusye / Zusman 22 Gorodok PIRATINSKIY Dveira / Devora Movsho / Moshe 22 Usvyaty Velizh Vitebsk Khatzkil BELINITZKE Abram LESOKHIN Dovid GOTGIL'F Groom is Nevel' meshchanin. Bride is Gorodok meshchanka. Pskov / 39 / 18 / 125
2065927   8 6 8 1885 6 Elul Usvyaty KUSEL'MAN Berka Meyer / Meir 35 Velizh ITKIN Bassya Shaye / Sa'adya 28 Usvyaty Velizh Vitebsk Leizor ZVONKIN Mordukh MASHAYEV Dovid GOTGIL'F Groom is widower, Usvyaty meshchanin. Bride is widow, Velizh meshchanka. Pskov / 39 / 18 / 125
1923469   2 15 12 1886 1 Tevet   LENEIKIN Shimkhe / Simkha Izroil / Yisrael 26 Velizh KRIVASHEYEV Khava Venyamin 18 Usvyaty Velizh Vitebsk Leiba RAKHEL'SON Litman FRIGOVITZ Venyamin LAZOVSKE Groom is discharged in army reserve. Bride is Velizh meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
2065927   9 28 8 1885 27 Elul Vitebsk LEVIN Aron / Aharon Berko / Ber 35 Usvyaty BRIL' Feiga Berko / Ber 24 Usvyaty Velizh Vitebsk Dovid GOTGIL'F Iosel LIBERGANT Dovid GOTGIL'F Groom is widower, Vitebsk meshchanin. Bride is Usvyaty meshchanka. Pskov / 39 / 18 / 125
1923469   1 2 2 1888 2 Adar Il'no [Ilino] LIFSHITZ Berka Leib / Ari 23 Yanovichi AZARKHI Alta Khaya Mikhil 20 Usvyaty Velizh Vitebsk Zalman LITMANOV Movsha KAZAKOV Leiba SUDAKOV Groom is meshchanin from Il'no. Bride is Yanovichi meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
1923469   8 18 8 1887 12 Elul Velizh MASHEYEV Mordukh / Mordekhai Yankil / Ya'akov 26 Usvyaty BASHIN Reiza Iosel / Yosef 20 Usvyaty Velizh Vitebsk Iosel MINTZ Aron BERSON Dovid GOTGIL'F Groom is widower, Velizh meshchanin. Bride is Usvyaty meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
2065927   7 29 8 1884   Velizh MOSEIV Mordukh / Mordekhai Yankil / Ya'akov 24 Usvyaty BASHKIN Firka / Peshke Iosel / Yosef 23 Usvyaty Velizh Vitebsk Khatzkil BELINITZKI Dovid GOTGIL'F Itzka EPSTEIN' Groom is Velizh meshchanin. Bride is Usvyaty meshchanina. Pskov / 39 / 18 / 125
2065927   3 15 2 1884 1 Adar Vitebsk PESOTZENSKI Sender Nekhemye 22 Yanovichi KASPLER Zlata Girsh 25 Usvyaty Velizh Vitebsk A. GIRSHOV Girsha NEGLEV' Girsha SUDAKOV Groom is Vitebsk meshchanin. Bride is Yanovichi meshchanka. Pskov / 39 / 18 / 125
2065927   4 25 3 1885 20 Nisan   PUSKIN Benyamin Shmuil / Shmuel 27 Velizh VERENOV Ester Noim / Noakh 23 Usvyaty Velizh Vitebsk Zal'man SHANDLER Girsha ZARKHI Izroil LABKOVSKE Groom is discharged in army reserve, noncommissioned officer in musician corps. Bride is Velizh meshchanka. Pskov / 39 / 18 / 125
2065927   5 26 6 1884   Yanovichi ROZHENFEL'D Yerukhom Movsho / Moshe 24 Gorodok VEKHANSKIY Khaika Abram / Avraham 22 Usvyaty Velizh Vitebsk Leizor ZELIKSON Dovid GOTGIL'F Abram BRUK Groom is Yanovichi meshchanin. Bride is Gorodok meshchanka. Pskov / 39 / 18 / 125
1923469   4 17 3 1887 4 Nisan Nevel' SHABASHOV Khatzkil' Peisokh 25 Nevel' LEVI Ester Shamuil / Shmuel 22 Usvyaty Velizh Vitebsk Iosel MINTZ Leizor ZVONKIN Abram LESOKHIN Groom is Nevel' meshchanin. Bride is Nevel' meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
1923469   5 20 3 1887 7 Nisan Nevel' SHCHEDRINSKY Iosel' / Yosef Mordukh / Mordekhai 32 Nevel' TRUSKUNOV Genya Rakhlya / Henye Rakhel Berko / Dov 23 Usvyaty Velizh Vitebsk Iosel MINTZ Izrail' GLINTERNIN Zalman DVORKIN Groom is Nevel' meshchanin. Bride is Nevel' meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
1923469   4 16 8 1888 21 Elul Orsha SHTERNIN Dovid Leizor / Eliezar 24 Usvyaty LIVYANT Sore Leib 23 Usvyaty Velizh Vitebsk Iosl' MINTZ Itzka DOBKIN Dovid GOTGIL'F Groom is Orsha meshchanin. Bride is Usvyaty meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
1923469   2 1 3 1889 4 Adar II Yanovichi SMARGON Khaim Leyvik Mordukh / Mordekhai 23 Usvyaty SANDLER Musa Zalman 23 Usvyaty Velizh Vitebsk Ios. MINTZ Movsha YEL'FAN Meyer NEGELEV Groom is Yanovichi meshchanin. Bride is Usvyaty meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
1923469   7 24 7 1887 15 Av Velizh SUKHOTIN Movsha / Moshe Zus'ye / Zusman 22 Sklov [Shklov] RAKOVSKI Tzivya Lia Vul'f / Ze'ev 19 Usvyaty Velizh Vitebsk Iosel' MINTZ Yuda EPSTEIN Dovid GOTGIL'F Groom is Velizh meshchanin. Bride is Sklov [Shklov] meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
2065927   1 26 10 1883 7 Kheshvan Surazh SVYATSKIN Aron Shmuil' / Aharon Shmuel Dovid 20 Usvyaty SHMERKIN Rivka Borukh 25 Usvyaty Velizh Vitebsk Abram GIRSHOV Movsho KVINT Dovid GOTGIL'F Groom is Surazh meshchanin. Bride is Usvyaty meshchanka. Pskov / 39 / 18 / 125
1923469   5 25 10 1888 2 Kislev Surazh SVYATSKIN Gilya Dovid / Hilel Dovid Zalman 29 Usvyaty SVYATSKIN Yakhna Leib 20 Usvyaty Velizh Vitebsk Dovid GOTGIL'F Izroil' VAZLINSKI Dovid GOTGIL'F Groom is Surazh meshchanin. Bride is Usvyaty meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
1923469   5 5 9 1889 21 Elul Babinovitz / Orsha TSIREL'SON Mendel' Iosel 23 Yanovichi PRUPAS Feyga Zlata Berko 22 Usvyaty Velizh Vitebsk Iosif TZIRELSON Leyzer ZVONKIN Dovid GOTGIL'F Groom is Babinovitz, Irshan [Orsha] uezd, Mogilev gub. Meshchanin. Bride is Yanovichi meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
1923469   2 18 2 1887 5 Adar Nevel' URIN Kalman Sholom 23 Nevel' VAZLINSKI Ester Izrail 20 Usvyaty Velizh Vitebsk Iosel' MINTZ Berka BRIL' Dovid GOTGIL'F Groom is Nevel' meshchanin. Bride is Nevel' meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
2065927   6 20 7 1884 14 Av Gorodok USISKIN Shamuil / Shmuel Elye / Eliahu 24 Gorodok KHRAPKOV / KHRAPKIN Belya Movsho / Moshe 20 Usvyaty Velizh Vitebsk Dovid GOTGIL'F Berko RABINOVITZ Ziskin RUBASHKIN Groom is Gorodok meshchanin. Bride is Gorodok meshchanina. Pskov / 39 / 18 / 125
1923469   4 28 5 1889 10 Sivan Nevel' VAYNOVSKIY Fridman Zalman 20 Yanovichi KASPLER Oda Khaim 22 Usvyaty Velizh Vitebsk I. MINTZ Ruvin PIROTINSKI Girsha KATZEV Groom is Nevel' meshchanin Pskov / 39 / 22 / 568
1923469   3 9 8 1888 14 Elul Il'in [Ilino] VORKUNOV Berki / Dov Nota 23 Yanovichi ROZENFEL'D Sonye Movshe / Moshe 22 Usvyaty Velizh Vitebsk Leizer ZVONKIN Nota SARF Shamuil AKSIL'ROD Groom is reserve soldier from Il'in [Ilino] meshchane. Bride is Yanovichi meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
2065927   1 8 1 1885 4 Shevat Vitebsk VUL'FSON Khaim Berka / Khaim Ber Isak / Yitzkhok 25 Usvyaty BRUK Stera Abram / Avraham 23 Usvyaty Velizh Vitebsk Khatzkil BELINITZKE Dovid GOTGIL'F Abram SHANDLER Groom is retired soldier. Bride is Usvyaty meshchanka. Pskov / 39 / 18 / 125
1923469   6 18 6 1887 8 Tamuz Yanovichi YAKHLIEL Yuda Khonno / Khanan 23 Usvyaty SMIT Itka Leib 20 Usvyaty Velizh Vitebsk Dovid GOTGIL'F Ruban PIRATINSKI Dovid GOTGIL'F Groom is Yanovichi meshchanin. Bride is Usvyaty meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568
1923469   2 24 2 1888 24 Adar Velizh ZABAROV Mendel' Yerukhom 22 Surazh AZARKHI Rosya Gersh 20 Usvyaty Velizh Vitebsk Iosl' MINTZ Vul'f SHVEITZER Movsha TEVILEV Groom is Velizh meshchanin. Bride is Surazh meshchanka. Pskov / 39 / 22 / 568

2003 Belarus SIG