tumblr site counter
  UKR-SIG Search
   
To visualize the dropdown menu you have to activate Javascript. Goto the SITE MAP

Brailov

Town Leader: Rochelle Kaplan

This town needs a KehilaLinks. Please contact Janette Silverman or Chuck Weinstein to become the Brailov KehilaLinks Owner
JewishGen Communities database page: Go here

1900s Name: Brailov
1900s District: Vinnitsa
1900s Province: Podolia
1900s Country: Russian Empire

Modern: Brailov, Ukraine
Modern Ukrainian: Брайлів  listen town name in ukrainian
Modern Russian: Брайлов  listen town name in russian

1930s: Brailov, Vinnitsa, Ukraine SSR, Soviet Union
1950s: Brailov, Soviet Union

Other names: Brailov [Rus], Brailiv [Ukr], Bralov [Yid], Brahilow [Pol], Brailow

Coordinates:
49°06'N 28°10'E Mapquest Google Maps

Projects

NameCoordinatorStatusView
1829 Vinnitsa Uezd Revision ListJanette SilvermanIn progress
1829 Vinnitsa Uezd Revision List.  Contains:

Brailov - 259 images
Vinnitsa & uezd - 530 images
Voroshilovka -79 images
Kudievtsy - 29 images
Kalinovka - 9 images
Miziakov - 104 images
Pikov - 152 images
Stanislavchik - 31 images
Strizhavka - 186 images
Tyvrov - 90 images
Iuzvin - 44 images
Petition of the Jewish communities of Brailov, Gorodok, Korts, Nemirov, Priluki, SlavJanette SilvermanNot Yet Started
Petition of the Jewish communities of Brailov, Gorodok, Korts, Nemirov, Priluki, Slavuta, Tul"chin, Khmelnik, Shpola, Yarmolintsy asking for protection against disturbances., 1882; Russian; CAHJP HM2/9145.3.

Central Office of Kiev, Volyn, Podolsk general-governorTsGIA, Kiev. Fond 442, op. 832, d. 113
Jewish population of selected towns in the Kremenets area, February 2001Ron DoctorFinished
Jewish Population
of selected towns in the Kremenets area, February 2001

from http://www.besht.org.ua/russian/region/regioneng.htm

This is a portion of the table that is on the website. This
portion shows only Kremenets and nearby towns. 

Kremenets is line 62:         
29              11        10        11

Vishnevets is line 64:         1                
1          1           1

Lanovtsy is line 65:           
2                 2          2           2

 

The demographic data on Khmelnitskiy and Ternopol regions,
as of  27.02.2001 


 
  
  №
  
  
   Settlement
  
  
  
  The Jewish population 
  
  
   Pensioners 
  
  
   Quantity 
  adequate to Claims Conference criteria  
  
  
   Quantity
  of clients
  
 
 
  
  1
  
  
  Vinkovtsy
  
  
  10
  
  
  6
  
  
  4
  
  
  6
  
 
 
  
  2
  
  
  Zinkov 
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  3
  
  
  Petroschevka
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  1
  
  
  2
  
 
 
  
  4
  
  
  Volochysk
  
  
  20
  
  
  12
  
  
  12
  
  
  13
  
 
 
  
  5
  
  
  Gorodok
  
  
  37
  
  
  10
  
  
  7
  
  
  9
  
 
 
  
  6
  
  
  Vishnevchyk
  
  
  4
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
 
 
  
  7
  
  
  Dibrova
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  8
  
  
   Kuzmin 
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  1
  
  
  2
  
 
 
  
  9
  
  
  Jurintsy
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  1
  
  
  2
  
 
 
  
  10
  
  
  Derazhnia
  
  
  15
  
  
  10
  
  
  7
  
  
  10
  
 
 
  
  11
  
  
  Ziankovtsy
  
  
  3
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
 
 
  
  12
  
  
  Volkovyntsy 
  
  
  7
  
  
  6
  
  
  5
  
  
  6
  
 
 
  
  13
  
  
  Kalnaya. 
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  14
  
  
  Dunajevtsy
  
  
  101
  
  
  54
  
  
  32
  
  
  54
  
 
 
  
  15
  
  
  Blyschanovka
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  16
  
  
   Brailovka
  
  
  9
  
  
  5
  
  
  3
  
  
  5
  
 
 
  
  17
  
  
  Golozubintsy
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  1
  
  
  2
  
 
 
  
  18
  
  
  Novaja Ushytsa
  
  
  
  9
  
  
  6
  
  
  4
  
  
  7
  
 
 
  
  19
  
  
  Kosikovtsy
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  20
  
  
  Rachnovka
  
  
  5
  
  
  5
  
  
  4
  
  
  5
  
 
 
  
  21
  
  
   Dunajevtsy 
  
  
  14
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  5
  
 
 
  
  22
  
  
  Rudka
  
  
  2
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  23
  
  
  Solobkovtsy
  
  
  2
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  24
  
  
  Jarmolintsy 
  
  
  8
  
  
  5
  
  
  6
  
  
  6
  
 
 
  
  25
  
  
   Iziaslav
  
  
  75
  
  
  31
  
  
  24
  
  
  31
  
 
 
  
  26
  
  
  Kamianets-Podolski 
  
  
  559
  
  
  232
  
  
  215
  
  
  231
  
 
 
  
  27
  
  
  Demshyn
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  28
  
  
  Dolzhok 
  
  
  12
  
  
  4
  
  
  4
  
  
  4
  
 
 
  
  29
  
  
  Zinkovtsy. 
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  30
  
  
   Kamianka 
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  31
  
  
  Milevtsy
  
  
  2
  
  
  1
  
  
  2
  
  
  2
  
 
 
  
  32
  
  
  Staraja
  Ushytsa
  
  
  
  4
  
  
  3
  
  
  3
  
  
  3
  
 
 
  
  33
  
  
  Smotrych (Kam.-Pod. reg) 
  
  
  11
  
  
  5
  
  
  4
  
  
  5
  
 
 
  
  34
  
  
  Krasilov
  
  
  19
  
  
  11
  
  
  8
  
  
  11
  
 
 
  
  35
  
  
  Antoniny
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  36
  
  
  Zasluchnoje
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  1
  
  
  2
  
 
 
  
  37
  
  
  Letychev
  
  
  15
  
  
  5
  
  
  5
  
  
  6
  
 
 
  
  38
  
  
  Medzhybozh
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
 
 
  
  39
  
  
  Polonnoje
  
  
  105
  
  
  58
  
  
  39
  
  
  58
  
 
 
  
  40
  
  
  Poninka,town 
  
  
  33
  
  
  11
  
  
  10
  
  
  12
  
 
 
  
  41
  
  
  Slavuta
  
  
  234
  
  
  115
  
  
  98
  
  
  120
  
 
 
  
  42
  
  
  Netishyn 
  
  
  22
  
  
  5
  
  
  3
  
  
  5
  
 
 
  
  43
  
  
   Tsvetoha. 
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  1
  
  
  2
  
 
 
  
  44
  
  
   Starokonstantinov
  
  
  144
  
  
  74
  
  
  62
  
  
  77
  
 
 
  
  45
  
  
  Volitse-Kerekeshyno. 
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  46
  
  
  Samczyky
  
  
  2
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  47
  
  
  Staryj
  Ostropol 
  
  
  3
  
  
  3
  
  
  2
  
  
  3
  
 
 
  
  48
  
  
  Skovorodky 
  
  
  4
  
  
  4
  
  
  2
  
  
  4
  
 
 
  
  49
  
  
   Teofipol
  
  
  27
  
  
  6
  
  
  3
  
  
  6
  
 
 
  
  50
  
  
  Bazalija
  
  
  8
  
  
  8
  
  
  7
  
  
  8
  
 
 
  
  51
  
  
   Khmelnitskiy 
  
  
  1759
  
  
  658
  
  
  554
  
  
  662
  
 
 
  
  52
  
  
  Staraja
  Syniava 
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  53
  
  
  Mikhajlovka (Jarmolinetsky
  reg.)
  
  
  
  4
  
  
  2
  
  
  1
  
  
  2
  
 
 
  
  54
  
  
  Shepetovka
  
  
  259
  
  
  112
  
  
  92
  
  
  112
  
 
 
  
  55
  
  
  Grytsev, town 
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  56
  
  
   Ternopol 
  
  
  345
  
  
  149
  
  
  144
  
  
  149
  
 
 
  
  57
  
  
  Chertkov
  
  
  51
  
  
  22
  
  
  19
  
  
  22
  
 
 
  
  58
  
  
  Jagelnitsa,
  town
  
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
 
 
  
  59
  
  
  Nagorianka
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
 
 
  
  60
  
  
  Borschev
  
  
  10
  
  
  6
  
  
  6
  
  
  6
  
 
 
  
  61
  
  
  Zaleschyky
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
 
 
  
  62
  
  
   Kremenets 
  
  
  29
  
  
  11
  
  
  10
  
  
  11
  
 
 
  
  63
  
  
  Zbarazh
  
  
  7
  
  
  5
  
  
  5
  
  
  5
  
 
 
  
  64
  
  
  Vishnivets
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  65
  
  
   Lanovtsy 
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
 
 
  
  66
  
  
  Podvolochysk
  
  
  5
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  67
  
  
  Berezhany 
  
  
  20
  
  
  14
  
  
  13
  
  
  14
  
 
 
  
  68
  
  
  Podhajtsy
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  69
  
  
  Kozova 
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  70
  
  
  Buchach
  
  
  23
  
  
  8
  
  
  8
  
  
  8
  
 
 
  
  71
  
  
   Strysov 
  
  
  6
  
  
  4
  
  
  4
  
  
  4
  
 
 
  
  72
  
  
   Velyka Berezovytsia 
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
 
 
  
  73
  
  
  Goroshova
  
  
  12
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  74
  
  
  Gusiatyn
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  75
  
  
   Kolosovaja 
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
 
 
  
  76
  
  
   Kolchyntsy 
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  77
  
  
   Novyj Kokorev 
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
 
 
  
  78
  
  
  Terebovlia 
  
  
  3
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  79
  
  
  Porychyn 
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
  
  2
  
 
 
  
  80
  
  
  Tovste (Zaleschytsky reg.) 
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  81
  
  
  Zborov 
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  82
  
  
  Khorostkov
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
  
  1
  
 
 
  
  TOTAL
  
  
  4108
  
  
  1748
  
  
  1487
  
  
  1767
  
 


 

Master Name Index for Brailov

REZNIK
See more Brailov names on MNI Database
Go back to: Vinnitsa district Podolia province  Ukraine map

 Search for Brailov ancestors in JG Ukraine Database
Surname

Note: For more information about our Town Pages please visit our FAQ section:
What information do I find in the Ukraine SIG's town pages?

  • Last Modified: 03-20-2016
  • Site Map
  • Site Index
  • Contact Us
  • Donate
  • JewishGen Home
  • We need your help !!!
    Please complete Ukraine SIG's Surveys
    Visit Ukraine SIG on Facebook Share this page by email
    Copyright © 2012-2016, Ukraine SIG. All rights reserved.