Date: Fri, 9 Oct 1998 22:45:24 EDT
Author: Vcharny@aol.com
Subject: Slutsk, Minsk gubernia revision lists 1816 - 1818


Today I repeat with some corrections Jewish surnames list from town of Slutsk, Minsk Gubernia, former Russian Empire I compiled from Revizskaya Skazka (Revision List, census) 1816 and two additional lists (also for Slutsk) for 1818. Copy of original records available from LDS FHC (in Russian handwriting) on the microfilm #2010468.


1816

Adrov, Aizenberg, Aizentson, Altanin? Altman, Altshul, Anker?, Apel’tsyn, Arpush, Atkenaz Azibr?

Badkhan, Bagamol, Baikov, Barakon, Bariks?, Barshal, Basin, Baslavsky, Beiles, Beinvol, Belov? Bely, Ber..nin, Bereznik, Berman, Bezruchin, Birger, Blank, Blokh, Bludny, Blyand, Bobekein, Bogushev, Bol’shtein, Bomeil’, Bomshtein, Bondarov, Bord, Boretsky,Borisovsky, Braver, Bresky, Broda, Brodsky, Broed,Bronshtein, Bunimov, Bunin, Bushkov?, Byaly

Chaprak, Charny, Chinkov, Chipchin

Dainov?, Dalginov, Del’bukh, Derechin, Dervin, Diment, Dobromisli, Dolgov, Dubel’tin, Dubovsky, Dubrov , Dubrovets, Dultsis, Dushkov

Ebin, Efronov, Efros, Efrost, Eigenburg, Elingmos?, Elkonovich, El’lin, Emanuel’, Enishbliz?, Epshtein, Eraev

Fainshtein, Faivusyev, Farber, Fialkov, Finkel’, Finkel’shtein, Fisher, Freinkel’, Fridlyand, Ful’makht

Gabar?, Galkin, Galnes Gal’pern, Garmiza, Gedansky, Gefter, Geiman, Gel’barg Gel’but, Gel’fand, Genda?, German, Gikhan, Gildener Gil’zer, Gintsberg, Girshin, Girshov, Gisin, Giter Gites, Gleiter, Gleter, Glozman, Glum, Gokhdorf Gokhmark, Gol’berg, Goldbam, Goldberg, Goldgand?, Goler Golub, Gopin, Gor, Gorodets, Gorokhov, Graes?, Granat, Granov, Grebenechnik, Grinberg, Grinshtein, Grobshtein, Gubar’, Gurovits, Guspin, Gutdtsait, Gutenmakher

Imerman, Indik, Ispanin, Ivansky, Ivan’sky, Izin

Kagna Kantina, Kantorovich, Kapelyany, Kaplan, Karman, Karmin Kasber, Katsenel’son, Khagiz, Kharat, Kharik, Kharosh Khaskin, Kheifets, Khibnin, Khmarny, Khorosh, Kibalkin Kinor, Klavich, Klavner, Kleshchik, Klotsvog?, Knigos?, Knigov, Kopulensky, Kosovsky, Kotner, Kototvich, Kovin, Kozanin, Kozlin, Kozlirapik?, Krachak, Krachan, Kraft, Krainy, Krakov, Kramen, Kramin, Kraskov, Krasnov, Kreines, Kretskov, Krivodel, Krupnik, Kugel’, Kuicher, Kunaev, Kuncher, Kurkov, Kurlyand, Kushka, Kusmin

Landa, Lansky, Lapidus, Lausnberg?, Leshkovich, Levikalov, Levitan, Liberman, Libes, Lifshits, Likhter, Liles, Lilin, Lipmanov, Lipshin, Livov, Lotnik, Lubinshtein, Lubshtein, Lulin, Lunatskin?, Lyubov’, Lyuder

Makran, Malashok, Malkovich, Marder, Margish, Margolis, Markevich, Mashkovich, Maslensky, Maslyansky, Matusov, Menaker, Mendelev, Menlakh, Migdalin, Migdalov, Milchin, Milin, Milov, Mlodik, Mnushchin, Mnushin, Model’zon, Mogil’nik, Molchan, Mones, Moravchik, Morfel’, Murovits, Mushin, Muslin, Myshlov

Nagin, Naimark, Naishtein, Nankin, Naskelter, Neikrus, Neiman, Neimburg, Nekrich, Neprich, Nikel’burg, Nirenburg, Nisbom, Nizovsky, Nodel’fel, Nodembukh, Novik, Nusbom,

Ogorodnik, Ogul, Oravkin, Osovsky, Ostrovsky

Padersky, Palchik, Parich, Patsekha, Pekal’, Perepletchik, Perkil’, Perlin, Pernin, Pervy Polyak, Pesotsky, Petrushka, Petrushkin, Petsonka, Pik, Piltsman, Pincha, Pinda, Pines, Pirakhovsky, Podroisky, Polyak, Pomeranch, Postav, Pragel’, Proekt, Prostak, Pulin

Radushkov, Rakov, Rapoport, Rashker, Rashri, Ratner, Ratrogovich?, Ratsven, Ravnes?, Razrat, Reinshtein, Reinzon, Revel’s, Ribakov, Riglyan, Riklin, Rodny, Rogovy, Rondes, Rozenbum, Rozenshain, Rozhevsky, Rozmarin, Rubinshtein, Rubinsky, Ryaby

Safir, Safron, Saginur, Samson, Seglin, Shain, Shapira, Sharapansky, Sheftel’, Sheiba, Sheimov, Sheinberg, Sheinkel’, Sheinman, Shenderov, Shildkrot, Shiling, Shindel’,Shindel’man, Shintser, Shishel’?, Shlemkin, Shmergel’, Sholkov, Shol’ts, Shor, Shostak, Shraiberg, Shternshus, Shul’klop, Shutkin, Shvarts, Shvedok, Shvedsky?, Shvider, Shyein, Simpler, Sinyagubka, Sirop, Sirotovich, Skipal’sky, Slivki, Sol’nik, Solop, Sopovich, Starishok, Stepukov, Strugach Surgan

Teinberg, Telushka, Temchin, Teplin, Tishler?, Tivin, Tombak, Tomushov, Topelov, Travin, Trifon, Troichansky, Tsarovtsa, Tsenter, Tsirkel’, Tsurkov, Tsviron, Tsymering, Tsyrkel’, Tsytrin, Tsytver, Tulchin, Turchiner, Turov, Tverdy, Tyshler

Utsekha, Uzdin

Vaisman, Vengrov, Vibis, Vildaver, Vil’davsky, Vishchin, Vishnin, Vishtok, Volershtein, Volkovisky, Vygodsky

Yabel’nik, Yabrov, Yagli, Yaglum, Yagoda, Yampol, Yamshchik, Yarkha Yezvin, Yudenkop, Yuriskov

Zadubey, Zagur?, Zaides?, Zakin, Zalkin, Zaltsman, Zeldes, Zeliger, Zhilikhov, Zhitin, Zhultich, Zusmanov


1818 - 1

Abalevkin?, Abramov, Aiziktson, Alenik, Altshul?, Arkus

Babkin, Bakaler, Barisovski, Barshan, Basin , Batkhon, Belov, Berakin, Berg, Bomshtein, Boretski, Brodski, Bunimov, Bunin

Chiptsik?

Derechin, Diment, Dobromisli, Dubrovich

Eilinman?, Einsen?, Epshtein

Fainshmid, Fainshtein, Fridburg, Fridland, Funkel’, Funkulshtein

Gal’perin, Galenshol?, Gashin, Geyman, Gil’tsik, Gindener, Ginzburg, Glushkov, Gorodets, Graev, Granot, Grobshtein, Grosman, Grozevski, Grumberg, Gushov

Imerman

Kanchina, Kaplan, Karunblum, Katovich, Khagis, Khaikin, Khalostin, Kharzis, Kheifits, Khibnik, Khidin, Khlifshits (!), Khmarni, Kilbasnik, Kloshchik?, Knigov, Kolbasnik, Kopilenkin, Kornin, Kosovski, Krakov, Kreines, Kremer, Krikov, Krivodel, Kubalkin, Kudravi, Kuntsman, Kuropei, Kusnin

L’vov, Lapidus, Leibenkrot, Lenchki?, Lifrakh, Lifshits

Margolin, Markevich, Mashkovich, Maslenka, Masnenski, Menruskos?, Metsik, Milevski, Mints, Mis’lenski, Mogil’nik, Murovich

Naimark, Nan’kin, Nekrich, Nekrits, Nikel’burg, Nipinik, Niykrug, Nodil’shien, Novak, Novik

Ogorodnik, Osovsky

Pain, Perdyak, Perkal’, Perlin, Pik, Plotkin, Polotski, Prost, Pulin?

Radshtein, Rakov, Ratner, Ratsyn, Redikt, Reinbarg, Revis, Riklin, Rondel’, Rubinshtein

Sapozhnik, Serednik, Sheftel’, Shenderov, Shintser,  Shmergal’, Shmukhlir, Shvetski, Simson, Sinegubka, Siripki?, Skakal’ski, Slavski, Sol’nik, Solop, Surgan, Syrotovich

Telushkin, Tis’ler, Tmikh?, Tolikh?, Tolmats, Tombak, Tomkin, Troichinski, Tserkel’, Tsitver, Tsurkov, Turchiner, Turov, Turov

Veingrov, Velentsik, Vigotski, Vindover

Yabelnik, Yabrav, Yaglon, Yarmulnik?, Yekisblid, Yudelez, Yudenkop

Zakin, Zalikson, Zaltich, Zamos’te, Zeigiril’


1818 - 2

Adrov?, Altanki, Aneltsin, Aronchik, Arons, Ashkenaz, Auleles

Bagamol, Bakalyar, Barakon, Bas’kin, Bashevkin, Baso..., Bat’ko, Baumitlin, Bedak, Beker, Belogolovik, Berman, Bezruchki, Birger, Blekher, Bludny, Bogushev, Bondarov, Boneya?, Bord, Bramnik, Brodsky, Bron’shtein, Bud, Bumshtein, Bunin, Buntsik, Butlaga, Byaly

Chaprik, Chaprin, Chinkov

Dainov, Dantskoy, Darin, Dubel’tin, Dubrova, Dushkov

Elyash, Epshtein

Filikhov, Fiyalkov , Freinkel’, Fulmakht, Furman

Gadankin, Gak, Galkin, Galyon, Gdal’chik, Gel’find, Gil’zer, Gitin, Gitlin, Gleiter, Gorbatov, Goretsky, Gorin, Gorokhov, Granot, Greben’, Gubar’, Gurovits, Gus’kin

Idel’kin, Ispan’sky, Ivanovsky,

Kaleka, Kantin..?, Karkanos, Kasber, Katokha?, kats, Kazanin, Kesteles, Khaimchik, Khan, Kharakh, Kharosh, Khibnik, Khirosh, Khlavich, Khlostin, Khorosh, Khosyd, Khvatan, Kibalkin, Kim, Kinzhin, Kisber, Klebants, Klein, Klop, Klyotska, Knizhnik, Knizhnik, Koltun, Koltunov, Koltunov, Konik, Konik, Kopulyansky, Kovin, Kozlin, Krakov, Kramin, Kramin, Krasil’shchik, Kreines, Kremer, Krichik, Krupnik, Kuban’, Kubarkin, Kun’ev, Kuncher, Kundzik, Kupryak, Kurapey

Labansky, Lagun, Lapa, Lapidus, Latsenberg, Lela, Levi, Levkin, Libez, Login, Lukin, Lyubanov, Lyubinsky, Lyuder

Mas’kin, Maslyansky, Mel’nik, Meltser, Mereles, Merelin, Metsin, Mikheika, Mil’chin, Milchak, Mileshkin, Milin, Mirochnik, Mogilkin, Mol’nik, Molchan, Molodetsky, Moravchik, Morfel’, Motre, Muler, Mylov, Myslibozheskie

Naimark, Nekrich, Nizovsky, Nodel’bukh, Nodel’shain, Nus’gol’ts

Ogul, Osovsky,  Otochki,

Padersky, Pamerch, Parich, Parkhovy, Perdin’, Perepletchik, Perlin, Petakin, Petrushkin, Plytnik, Polyak, Porchik, Pragas, Prenikhin

Radushkov, Rakov, Rashfagovich, Rashry, Ratsyn, Ribakov, Ron’ka, Ron’ko, Rozenshain, Rozmarin, Rubenshtein, Rudy

Safrosh, Sel’tsov, Serednik, Shasin, Sheiba, Shein’man, Sheinberk, Sheinkel’, Sheinman,  Shetkin, Shifgel’, Shil’dkrot, Shilims, Shiling, Shimons, Shindel’, Shlyomkin, Shmerman, Shor, Shostak, Shprintsin, Shulklop Shustar, Shutnik, Shvarts, Shvider, Sitin, Slepy Slivki, Sofer, Solop, Son’ka, Starik, Stepukov Stepukov, Strugach, Sunduk

Tabeilisan, Teklin, Telushka Temkin, Teplukh, Tinkov, Tivin, Tokar’, Tomushov Topelov, Trifin, Tsarovtsa, Tsesin, Tsurkov, Tsviling Tsymbal, Tsymerin, Tsyrkel’, Turchin

Vais’man, Vernydom Vesel, Vil’nik, Vishchin?, Vodnik, Volkovisky

Yadrov?, Yaglin, Yagody, Yampol’, Yarkhi, Yarmus, Yazvin, Yurosh

Zagury, Zaides, Zaits?, Zaltsman, Zaltsman, Zandes, Zavalkin, Zel’bukh, Zeliger, Zhelty, Zimelikhin, Zuzik


Vitaly Charny
Birmingham, AL