belarus_sig.jpg (14193 bytes)

Belarus SIG  All Belarus Database  Belarus Static Index  Grodno  Minsk  Mogilev  Vilna  Vitebsk  Belarus Resources  Online newsletter  Shtetls of Belarus  Archival records  Given names database  How to use this website  Current Projects  Membership  How to help  JewishGen-erosity  Contact us

Part of conscripts list 1879 for 1st conscription office of Kobrin uyezd (district) including town of Kobrin

by Vitaly Charny

last name first name father's name residens comments #
Alkon Shmuil-Shimen-Elye Berko Kobrin Shmuil-Shimenson of Elye-Berko? 176
Avrovsky Movsha-Velvel Mordko Dyvin 189
Avrukh Saul Yosel Dyvin 182
Daichman Mordko-Meyer Yevzer Kobrin 188
Dubin Itska-Ezra Zelik Kobrin 191
Epshtein Rakhmel-Yankel Gersh Kobrin 181
Gershengauz Khayim-Yosel Moshko-Berko Kobrin 169
Goldberg Movsha Itsel Kobrin 184
Gozenkinikh Berko Khayim Kobrin 185
Gringold Aizik Mordko Dyvin 178
Gviryaman Ovsey-Shakhno David Brest in the list #188 - an error 198
Iteld Moshko Mordko Kobrin 204
Kagen Yankel-Shlyoma Pinkhes Kobrin 187
Kleminer Abram-Aizik Aron Kobrin 203
Konchtsky Simkha Itsko-Yankel Dyvin 186
Kosman Menakhim Aron Dyvin 192
Kotkes Leiba Movsha Shereshev 180
Lovitsky Aizik Shimshel Shereshev 200
Magezus Movsha-Kiva Vigdor Kobrin 196
Mazursky Itsko Elya Antopol 174
Milner Meilakh Zelman Kobrin 195
Mints Meyer Abram Kobrin 197
Mints Aron-Khayim Shlyoma Kobrin 201
Novoselitsky Movsha-Meyer Gershko Dyvin 202
Osovsky Movsha-Simkha Mendel Dyvin 179
Permut Berka Vigdor Kobrin 172
Permut Meyer Srol Kobrin 193
Permut Yosel Shakhno Kobrin 194
Pinchuk Moshko Zelman Kobrin Moshko son of Zelman ? 190
Rabinovich Nosen Shlyoma-Gersh Slonim 175
Shansovich Kalman Yankel Belsk 173
Shivinsky Ribik-Notko-Nevakh Khayim Kobrin 177
Shvarts Srol-Uzil-Venyamin David Kobrin 199
Yagodnitsky Abram Gershko Yakovleva colony 183

2000 Belarus SIG